Zakres naszych prac:

1. Planowanie i projektowanie systemów komputerowych
2. Instalowanie komputerów oraz oprogramowania
3. Szkolenie w zakresie korzystania z zainstalowanego oprogramowania 
4. Sieci i instalacje elektroenergetyczne na średnim i niskim napięciu - linie napowietrzne z przewodami           gołymi i izolowanymi oraz linie kablowe
5. Stacje transformatorowe SN/nn
6. Agregaty prądotwórcze
7. UPSy
8. Rozdział energii elektrycznej na średnim i niskim napięciu
9. Instalacja pomiaru energii elektrycznej
10. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego
11. Instalacja oświetlenia terenu
12. Instalacja sterownicza oświetlenia
13. Wewnętrzne linie zasilające
14. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 230V i 400V
15. Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i innych urządzeń technologicznych
16. Instalacja sterownicza wentylacji i ogrzewania
17. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
18. Instalacja odgromowa
19. Systemy p.poż.
20. Instalacja oddymiania
21. Instalacja detekcji gazów
22. Instalacja SAWIN
23. Instalacja domofonowa
24. Instalacja telewizji dozorowej CCTV
25. Instalacja abonencka RTV
26. Instalacja teletechniczna
27. Instalacja telekomunikacyjna
28. Pomiary elektryczne
29. Dokumentacja powykonawcza